Jak inwestować w ocenę szkolenia?

W jednym z artykułów poruszone zostało zagadnienie dotyczącego tego, od czego warto zacząć cały proces związany z oceną szkoleń i zauważyliśmy na bazie przytoczonego przykładu, że skoro wiemy, co mamy, czego potrzebujemy oraz znamy rezultaty, jakie chcemy osiągnąć, to możemy dokładnie określić, co będzie przedmiotem oceny szkolenia.

Jest to ważne również dlatego, że w procesie oceny szkolenia trzeba będzie znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Czy zaspokojone zostały potrzeby danego pracownika w zakresie szkolenia?
 • Czy wypełnione zostały braki w zakresie umiejętności bądź wydajności?
 • Czy firma uzyskała zamierzone cele?

Zanim podejmiemy następne kroki musimy jednak rozważyć koszty związane z tym procesem. Najczęściej wydatki związane z oceną szkoleń postrzegane są jako dodatkowe koszty obciążające „konto” szkoleń, będących i tak często kosztami, z którego najchętniej zrezygnowałoby się zupełnie. Spotkać można także dosyć oryginalne podejście, które zakłada, że „firma szkoleniowa i tak nic nie zmieni naszej sytuacji”.

Czy warto zatem tracić czas na przekonywanie kogokolwiek do oceny efektywności szkoleń? Jeżeli nawet się to nie uda, to można chociaż przyjrzeć się, co taka inwestycja może przynieść. Jeżeli proces oceny rozpoczniemy na poziomie badania potrzeb, to szkolenie będzie prowadzone w sposób możliwie najbardziej efektywny, zarówno z punktu widzenia jego skutków dla przedsiębiorstwa, jak i kosztów.

Przez skutki trzeba rozumieć cele, jaki dzięki temu ona osiągnie. Czyli innymi słowy: zauważalne i mierzalne różnice pomiędzy wymaganiami względem pracowników, a ich faktyczną efektywnością lub zachowaniem. Na tym jednak nie koniec. Bowiem dzięki zainwestowaniu w system i proces oceny można uzyskać jeszcze inne ważne dane.

Inwestycja ta zwróci się poprzez to, że uzyskamy informacje, które szkolenia są potrzebne, a które nie, które sprawdzają się w naszej firmie, a które są na pewno dobre, ale w innej organizacji. To zaś sprawi, że będziemy inwestować środki w te szkolenia, które są naprawdę potrzebne i efektywne.

Poza tym, jeżeli bowiem cykl szkoleń będzie realizować jedna firma szkoleniowa (a tak w takich przypadkach może być), to na pewno koszt jaki przedsiębiorstwo poniesie w przypadku kontraktów długoterminowych będzie zdecydowanie niższy od tego, który został by poniesiony przy szkoleniach realizowanych przez rożne firmy szkoleniowe.

Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju cyklem, który zaczyna się od identyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie określonych umiejętności, a kończy na uzyskaniu pożądanych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Przyjrzyjmy się przykładowi cennika, który przedstawiła firma szkoleniowa Top Training pewnemu przedsiębiorstwu.

Są to szkolenia obejmujące następujące tematy:

Techniki sprzedaży, negocjacje, prowadzenie prezentacji, wywieranie wpływu, sprzedaż przez telefon, etykieta biznesu, wystąpienia publiczne, itp.

Cennik
Podejmując decyzję o tym, aby szkolenie zostało przeprowadzone przez Top Training macie Państwo do wybory jeden z Pakietów. Pakiet Trening jest integralną częścią każdego szkolenia i zawarty jest w jego cenie.

Rodzaje Pakietów:
Pakiet Trening

 • Przeprowadzenie w Centrali przedsiębiorstwa analizy potrzeb w zakresie przygotowania pracowników do realizacji zadań
 • Opracowanie, przygotowanie i wydrukowanie materiałów przed szkoleniowych
 • Opracowanie, przygotowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Przeprowadzenie egzaminu pisemnego lub praktycznego
 • Opracowanie, przygotowanie i wydrukowanie materiałów po szkoleniowych
 • Wystawienie certyfikatów
 • Opracowanie i wydrukowanie Raportu po szkoleniowego
 • Dojazd trenera/ów do miejsca szkolenia
 • Konsultacje po szkoleniowe w liczbie 10 godzin

Pakiet Trening Plus

 • Pakiet Trening
 • Analiza potrzeb szkoleniowych na stanowiskach pracy uczestników szkolenia
 • Opracowanie i prezentacja wyników pełnej analizy potrzeb
 • Opracowanie i prezentacja ostatecznego programu szkoleniowego i celów kształcenia
 • Wystawienie certyfikatów na papierach ozdobnych
 • Konsultacje po szkoleniowe w liczbie 50 godzin

Pakiet Trening Biznes

 • Pakiet Trening Plus
 • Konsultacje po szkoleniowe bez limitu czasowego
 • Jednorazowy Coaching każdego z uczestników szkolenia w miejscu/stanowisku pracy
 • Pełna ocena efektywności szkolenia

Koszt pakietów:

Pakiet Trening w cenie szkolenia

Pakiet Trening Plus powiększa koszt szkolenia o 30%*

Pakiet Trening Biznes powiększa koszt szkolenia o 70%*

* dla maksymalnie 30 dni szkoleniowych!

Powyższy przykład jasno przedstawia różnice w koszcie szkolenia, na który ma wpływ ilości dni szkoleniowych. Wartym także zwrócić uwagę na pakiety szkoleniowe.

Załóżmy, że przedsiębiorstwo zamierza zakupić łącznie 50 dni szkoleniowych. Przy standardowym koszcie za jeden dzień oferowanym przez inne firmy szkoleniowe (ceny zbliżone) koszt wszystkich szkoleń wyniósłby 225.500 złotych. Przy wyborze jednej firmy szkoleniowej koszt ten wyniesie 145.000 złotych. Czyli aż 80.000 złotych taniej! Jeżeli dodatkowo przedsiębiorstwo wybierze Pakietu Trening Biznes, to oprócz bonusów w postaci coachingów i konsultacji otrzyma ocenę efektywności przeprowadzonych szkoleń. Koszt ulegnie oczywiście zmianie i wyniesie łącznie 205.900 złotych. Mimo tego wzrostu zysk dla przedsiębiorstwa i tak będzie niewspółmierny, ponieważ za kwotę o 20.000 złotych mniejszą otrzyma cykl szkoleń i dodatkowo ocenę ich efektywności.

Zwróćmy przy tym uwagę, że sam proces oceny zacznie się już na etapie badania potrzeb, co pozwoli zbudować najbardziej odpowiedni i faktycznie „szyty na miarę” program kształcenia.

Za takim rozwiązanie przemawiają również warunki, jakich będzie pracować zarówno klient, jaki i firma szkoleniowa. O wiele łatwiej jest zrozumieć cele i potrzeby klienta firmie, z którą współpracuje on dłużej niż firmom, które wykonują pojedyncze dwudniowe szkolenie. Bez wątpienia będzie to miało znaczący wpływ na zdolności obiektywnej oceny potrzeb szkoleniowych, a w rezultacie całościowej oceny efektywności szkoleń.

Posted in Artykuły i nowości.