Metody szkoleniowe

szkolenia warszawa (15)

Nie wszyscy jeszcze dostrzegają, że podczas szkolenia każda grupa wytwarza specyficzną energię. Jest ona połączeniem wiedzy, doświadczenia, celów, oczekiwań, kultury organizacyjnej i osobowości poszczególnych uczestników. Dlatego prowadząc szkolenia i warsztaty dopasowujemy ich tempo i formę do poziomu energii grupy. To sprawia, że uczestnicy naszych szkoleń opanowują nowe umiejętności szybko i przyjemnie i przede wszystkim skutecznie.
Stosowane metody szkoleniowe bazują na autorskiej metodzie edukacyjnej.

Polega ona prowadzeniu interaktywnych wykładów perswazyjnych, które opierają się na rzeczywistych sytuacjach i doświadczeniach zawodowych uczestników szkolenia. Dają one podstawę do przeprowadzenia ćwiczeń testujących i utrwalających nabytą wiedzę. W ten sposób uczestnicy szkolenia otrzymują narzędzia, które zostają przećwiczone na koniec każdego etapu prowadzonego szkolenia. W celu podniesienia skuteczności przekazu, “zakotwiczeniu” i utrwaleniu nowych wiedzy i umiejętności oraz przeniesienia ich na grunt praktyczny stosowane są metody bazujące na wykorzystaniu naturalnych zdolności ludzkiego umysłu do przyswajania wiedzy w tzw. stanie alfa.

Całe szkolenie prowadzone jest w oparciu o unikalną, autorska metodę pracy z energią grupy. Energia ta jest połączeniem wiedzy, doświadczenia, celów, oczekiwań, kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa i osobowości uczestników. Dlatego prowadząc szkolenia i warsztaty dopasowujemy ich tempo i formę do poziomu energii grupy. To sprawia, że uczestnicy naszych szkoleń opanowują nowe umiejętności szybko i przyjemnie i przede wszystkim skutecznie.

Metodyka pracy z klientem

W związku ze specyfiką oferty szkoleniowej Top Training przygotowywane szkolenia bazują przede wszystkim na:

 • wiedzy i umiejętnościach zespołu trenerskiego
 • badaniach rynkowych
 • najnowszych osiągnięciach i doświadczeniach w zakresie metodyki kształcenia
 • najnowszych osiągnięciach w zakresie psychologii społecznej

Przed przystąpieniem do projektu szkoleniowego brane są pod uwagę potrzeby organizacji w zakresie:

 • celów strategicznych
 • celów sprzedażowych
 • oczekiwanych rezultatów krótkoterminowych
 • oczekiwanych rezultatów długoterminowych
 • planów dalszego rozwoju pracowników w wąskim i szerokim zakresie

Dlatego każdy niestandardowy większy projekt doradczy i program szkoleniowy realizowany jest w oparciu o Metodę ATA:

 • A Analysis of Requirement,
 • T Training,
 • A Assessment.

METODA ATA – ETAPY:

1. Spotkanie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa – Przed przystąpieniem do projektu osoba wyznaczona spotyka się z przedstawicielem Centrali odpowiedzialnym z jego ramienia za szkolenia i/lub sprzedaż. W trakcie spotkania omówione zostają obszary współpracy, etapy postępowania i zasady komunikacji pomiędzy Top Training, a Przedsiębiorstwem.

2. Analiza potrzeb – Ten etap jest etapem kluczowym, ponieważ zrozumienie faktycznych potrzeb Przedsiębiorstwa pozwoli na zbudowanie najlepszego programu szkoleniowego, który zawierał będzie wszystkie najistotniejsze elementy charakteryzujące dane stanowisko pracy i pozwalający osiągnąć zakładane cele. Na tym etapie planuje się kompleksową ocenę efektywności szkolenia, jeżeli Przedsiębiorstwo wyrazi taką potrzebę. Analiza potrzeb dokonywana jest w oparciu o:

 • Rozmowę z osobą bezpośrednio zarządzającą departamentem ( zespołem), który ma być przeszkolony. Rozmowa ma na celu zapoznanie się ze specyfiką pracy w Przedsiębiorstwie.
 • Rozmowę i ankietę przeprowadzoną z pracownikami, którzy mają być szkoleni. Ankieta obejmuje:
 • Opis obecnie wykonywanej pracy
 • Metody działania i podejście do klienta
 • Ocenę własnych potrzeb i umiejętności zawodowych
 • Opis sytuacji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych
 • Informację o odbytych szkoleniach
 • Oczekiwania, co do obszarów rozwoju własnego
 • Analiza wiedzy, umiejętności i postawy w miejscu pracy
 • Etapy działań zawodowych
 • Posiadane umiejętności
 • Umiejętności wymagające rozwinięcia
 • Umiejętności wymagające wprowadzenia

3. Opracowanie zakresu szkolenia wraz z określeniem celów szkoleniowych,

4. Opracowanie i przesłanie materiałów wstępnych, przygotowujących do szkolenia – Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje, na minimum 7 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem, Materiał Wprowadzający. Materiał ten zawiera wprowadzenie do mającego się odbyć szkolenia i przygotowuje uczestników do lepszego jego zrozumienia i przyswojenia. Materiał ten pełni szczególną rolę w przypadku prowadzenia szkolenia w oparciu o metodę Gry Wnioskującej.

5. Przeprowadzenie szkolenia przez wyznaczonych trenerów – Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z harmonogramem przedstawionym uprzednio w Centrali (siedzibie) klienta. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują obszerne Materiały Szkoleniowe, które stanowią jednocześnie podręcznik.

6. Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabytą przez uczestników wiedzę – Cześć oceny efektywności szkolenia, test sprawdza zarówno umiejętności praktyczne jak i wiedzę teoretyczną,

7. Wydanie certyfikatów szkolenia

8. Opracowanie i przesłanie materiałów po szkoleniowych dla uczestników szkoleń – Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje, na minimum 30 dni kalendarzowych po odbytym szkoleniu, Materiał Poszkoleniowy. Materiał ten zawiera wszystkie najistotniejsze, poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia. Pozwala to utrwalić nabytą wiedzę, a sam materiał jest doskonałym, podręcznym kompendium wiedzy, łatwo dostępnym w przyszłości.

9. Przygotowanie i przekazanie Raportu Poszkoleniowego – Raport Poszkoleniowy, sporządzany przez trenera przygotowującego i prowadzącego szkolenie, udostępniany osobom odpowiedzialnym z Centrali Przedsiębiorstwa. Kilkusetstronicowy Raport stanowi formę nieodpłatnego, (wliczonego w cenę szkolenia) podstawowego Assessment Center. Ponadto omawia sfery i dziedziny, które wymagają udoskonalenia w wykonywanej pracy zawodowej. Raport zawiera również propozycje szkoleń i programów doradczych, które mogą te dziedziny rozwinąć.

10. Konsultacje poszkoleniowe (na życzenie klienta)

11. Coaching (na życzenie klienta)

12. Pełna ocena efektywności szkoleń (na życzenie klienta) – Ten etap obejmuje ocenę efektywności szkolenia zarówno na poziomie reakcji, jak i w oparciu o Model Wielopoziomowy. Ocena efektywności szkolenia jest robiona na życzenie Przedsiębiorstwa i stanowi dodatkowy koszt.

Masz pytania?
Zadzwoń tel. (+48) 533 305 533 lub napisz

CENNIK SZKOLEŃ:

NAZWA SZKOLENIA CENA ZA OSOBĘ CENA ZA GRUPĘ 8-16 OSÓB ILOŚĆ DNI/GODZ.
Asertywność w kontaktach zawodowych 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Etykieta biznesu 320,00 zł 2 900,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Integracja zespołu * Wycena indywidualna Wycena indywidualna 2 lub 3 dni (16-24 godz.)
Język w sprzedaży i negocjacjach 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Metody wywierania wpływu 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Narzędzia sprawnego myślenia * 520,00 zł 7 400,00 zł 2 dni - 16 godz.
Nieinwazyjna analiza osobowości 320,00 zł 3 500,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Praca w zespole 520,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
Prezentacja handlowa 700,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Profesjonalna obsługa klienta 490,00 zł 6 000,00 zł 2 dni - 16 godz.
Rozmowa handlowa 700,00 zł 6 000,00 zł 2 dni - 16 godz.
Sprzedaż perswazyjna 490,00 zł 9 800,00 zł 2 dni - 16 godz.
Szkolenia z negocjacji 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Sztuka profesjonalnej prezentacji 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Techniki szybkiego czytania * Wycena indywidualna Wycena indywidualna Indywidualnie
Telemarketing 320,00 zł 3 500,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Trening kreatywności Wycena indywidualna Wycena indywidualna 1 lub 2 dni  (8  lub 16 godz.)
Trening lidera 490,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
US-English presentation workshop 960,00 zł 9 800,00 zł 2 dni - 16 godz.
Warsztaty antystresowe 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Wystąpienia publiczne 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zaawansowane techniki sprzedaży 930,00 zł 8 200,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zarządzanie przez wartości 520,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zarządzanie zespołem sprzedaży 620,00 zł 8 400,00 zł 2 dni - 16 godz.

* Cena zależy od ilości osób i dni. W przypadku zainteresowania zapraszamy do wysłania zapytania.

cennik szkoleń top training PDF

Informacja dla klientów: Każdy program szkolenia umieszczony na naszej stronie jest programem ramowym, który może być zmodyfikowany zgodnie z Państwa potrzebami.

W przypadku zainteresowania ofertą szkoleniową TOP TRAINING zapraszamy Państwa do skorzystania z poniższego formularza zapytania. W krótkim czasie przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Rodzaj szkolenia:

Informacje o szkoleniu (miejsce, termin, uwagi):

*** Przesyłając niniejsze pytanie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Masz pytania?
Zadzwoń tel. (+48) 533 305 533 lub napisz