Narzędzia sprawnego myślenia

szkolenia warszawa (18)

Szkolenie – Narzędzia sprawnego myślenia

NARZĘDZIA SPRAWNEGO MYŚLENIA

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników do świadomego przejęcia kontroli nad procesem myślenia w postrzeganiu problemów, szukaniu rozwiązań i podejmowaniu optymalnych decyzji,
 • Uświadomienie odbiorcom znaczenia sprawnego myślenia jako kompetencji poddawanej ciągłemu doskonaleniu na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.
 • Nauka efektywnego rozpoznania problemów, zagrożeń, szans i możliwości w otoczeniu zawodowym i osobistym,
 • Zwiększenie obiektywności w analizach i ocenie wprowadzanych zmian organizacyjnych, modyfikowaniu aktualnych strategii lub tworzeniu nowych rozwiązań,
 • Wyposażenie uczestników w zestaw narzędzi i technik pozwalających w sposób uporządkowany, skuteczny i konstruktywny kierować pracą mentalną,
 • Unaocznienie stereotypów i wynikających z nich zagrożeń, dotyczących postrzegania, myślenia i inteligencji

Odbiorcy szkolenia

 • Szkolenie w formie warsztatów skierowane jest do osób zajmujących strategiczne funkcje w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych.
 • Odbiorcami programu mogą być zarówno prezesi, dyrektorzy, kierownicy, menedżerowie oraz członkowie rad nadzorczych, grup zadaniowych i zespołów projektowych, których praca wiąże się z działaniami koncepcyjnymi.
 • Proponowane szkolenie dostarcza uczestnikom zestawu wiedzy i narzędzi zwiększających skuteczność myślenia i działania w obszarach strategicznych dla działalności firm i instytucji.

Główne zadania

 • Umysł jako mechanizm samoorganizujący się,
 • Różne wymiary myślenia: myślenie a inteligencja, pułapki inteligencji, logika a percepcja, myślenie liniowe i równoległe, kreatywność a krytycyzm, emocje a myślenie,
 • Narzędzia Sprawnego Myślenia:
  • Techniki poszerzające pole widzenia obszaru problemowego (ZWI, RWC, AMW, SiN),
  • Techniki zwiększające obiektywność w ocenach sytuacji, decyzji i rozwiązań (IPW, PP, WiI),
  • Techniki wykrywania i przekraczania schematyzmu, milczących założeń i stereotypowego działania (TO/LOPOSO/GO),
  • Techniki grupowego i konstruktywnego myślenia (Metoda Sześciu Kapeluszy, Model Disney’a),
  • Techniki skutecznego działania (Metoda Sześciu Butów).

Uwagi dodatkowe

 • Proponowane szkolenie powinno trwać min. 2-3 dni. Innym rozwiązaniem jest przyjęcie metody szkolenia cyklicznego, np.: 6 warsztatów po 3 h, w ciągu 2 miesięcy. Metoda ta pozwala na lepsze utrwalenie nowych nawyków oraz większe wykorzystanie uczonych umiejętności na konkretnych aktualnie pojawiających się sprawach lub problemach.
 • Prowadzący trener powinien zebrać wstępne informacje i potrzeby, które w sposób pośredni i bezpośredni dotyczyłyby problemów bieżących firmy, w celu skalibrowania treści szkoleniowych pod kątem konkretnych potrzeb (np.: budowanie nowej strategii marketingowej, restrukturyzacja, prace nad projektami uchwałodawczymi, poszukiwanie nowych nisz, generowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i społecznych),
 • Proponowane warsztaty mogłyby stać się pierwszym etapem w projekcie szkoleniowo-doradczym. Drugim etapem może stać się coaching grupowy i indywidualny, wzmacniający i utrwalający nowo nabywane umiejętności w rzeczywistym środowisku pracy

Masz pytania?
Zadzwoń tel. (+48) 533 305 533 lub napisz

CENNIK SZKOLEŃ:

NAZWA SZKOLENIA CENA ZA OSOBĘ CENA ZA GRUPĘ 8-16 OSÓB ILOŚĆ DNI/GODZ.
Asertywność w kontaktach zawodowych 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Etykieta biznesu 320,00 zł 2 900,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Integracja zespołu * Wycena indywidualna Wycena indywidualna 2 lub 3 dni (16-24 godz.)
Język w sprzedaży i negocjacjach 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Metody wywierania wpływu 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Narzędzia sprawnego myślenia * 520,00 zł 7 400,00 zł 2 dni - 16 godz.
Nieinwazyjna analiza osobowości 320,00 zł 3 500,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Praca w zespole 520,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
Prezentacja handlowa 700,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Profesjonalna obsługa klienta 490,00 zł 6 000,00 zł 2 dni - 16 godz.
Rozmowa handlowa 700,00 zł 6 000,00 zł 2 dni - 16 godz.
Sprzedaż perswazyjna 490,00 zł 9 800,00 zł 2 dni - 16 godz.
Szkolenia z negocjacji 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Sztuka profesjonalnej prezentacji 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Techniki szybkiego czytania * Wycena indywidualna Wycena indywidualna Indywidualnie
Telemarketing 320,00 zł 3 500,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Trening kreatywności Wycena indywidualna Wycena indywidualna 1 lub 2 dni  (8  lub 16 godz.)
Trening lidera 490,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
US-English presentation workshop 960,00 zł 9 800,00 zł 2 dni - 16 godz.
Warsztaty antystresowe 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Wystąpienia publiczne 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zaawansowane techniki sprzedaży 930,00 zł 8 200,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zarządzanie przez wartości 520,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zarządzanie zespołem sprzedaży 620,00 zł 8 400,00 zł 2 dni - 16 godz.

* Cena zależy od ilości osób i dni. W przypadku zainteresowania zapraszamy do wysłania zapytania.

cennik szkoleń top training PDF

Informacja dla klientów: Każdy program szkolenia umieszczony na naszej stronie jest programem ramowym, który może być zmodyfikowany zgodnie z Państwa potrzebami.

W przypadku zainteresowania ofertą szkoleniową TOP TRAINING zapraszamy Państwa do skorzystania z poniższego formularza zapytania. W krótkim czasie przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Rodzaj szkolenia:

Informacje o szkoleniu (miejsce, termin, uwagi):

*** Przesyłając niniejsze pytanie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Masz pytania?
Zadzwoń tel. (+48) 533 305 533 lub napisz