Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu™

szkolenia warszawa (1)

Lingwistyczne wzorce Wywierania Wpływu

Cele i korzyści

 • Zrozumienie intencji, zachowań i potrzeb innych ludzi
 • Wywieranie skutecznego wpływu na ich zachowanie i decyzje innych
 • Zwiększenie efektywności pisania ofert, tekstów reklamowych i innych pism
 • Opanowanie sztuki korespondencji o charakterze perswazyjnym
 • Poprawa komunikacji między członkami zespołu
 • Opanowanie metod skutecznego egzekwowania swoich praw i zaspokajania potrzeb.
 • Poznanie technik obrony przez manipulacją

Program

 • Ból i przyjemność – dwie siły kierujące ludzkim życiem
 • Wybrane metaprogramy ich rola i zastosowanie w komunikacji perswazyjnej
  • Wątpliwość i pewność
 • Sposoby odbierania i przetwarzania informacji
  • Jak postrzegamy rzeczywistość
  • Postrzeganie świata, a interpretacja
  • Wpływ postrzegania i interpretacji na język
 • Reprezentacja rzeczywistości w umyśle człowieka oraz jej rola w przekazie perswazyjnym
 • Systemy reprezentacji – wizualny, audytywny i kinestetyczny
 • Indywidualne testy systemów reprezentacji uczestników szkolenia
  • Unikanie i dążenie
  • Spojrzenie całościowe i analiza szczegółów
  • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny
  • Ja i inni
  • Zorientowanie na procedury i kreatywność
  • Podobieństwa i różnice
 • Indywidualne testy metaprogramów uczestników szkolenia
 • Język i jego znaczenie w komunikacji perswazyjnej
  • Język emocji
  • Język faktów
 • Zasady pisania tekstu perswazyjnego
  • Budowa zdań
  • Używanie akapitów
 • Słowa klucze i słowa pułapki oraz ich rola wpływania na nasze decyzje
 • Rola i funkcja zdań w trybach przypuszczającym, rozkazującym i oznajmującym
 • Presupozycje
  • Presupozycje czasu
  • Presupozycje przymiotnikowe i przyimkowe
  • Presupozycje ograniczonego wyboru
  • Presupozycje percepcji
  • Presupozycje stanu
 • Synchroniczność, wynikanie i zaprzeczenia oraz ich rola w budowaniu komunikatów perswazyjnych
 • Wyrazy funkcyjne i wyrazy treściowe – ich miejsce i rola w zdaniu oraz wpływ na treść komunikatu perswazyjnego
 • Rola wskaźników
  • Interpretacje, rekomendacje i opinie
  • Przenoszenie odpowiedzialności
  • Budowanie autorytetu
 • Cytaty i ich wykorzystanie w komunikacji perswazyjnej w celu uwiarygodnienia przekazu
  • Cytat przeniesiony
  • Cytat uogólniony
 • Dwuznaczności  i wieloznaczności składniowe i fonetyczne
 • Łączniki i spójniki, zaprzeczenia
 • Metafora
  • Rola metafory
  • Rodzaje metafor
  • Metody tworzenia metafor
 • Figury retoryczne
  • Figury myśli (apostrofa, pytanie retoryczne)
  • Figury mowy (epitet, anafora, powtórzenie)
 • Pytania sugerujące
 • Język czasu i jego rola w komunikacji perswazyjnej
 • Trzysłów w tekście pisanym
 • Rola i znaczenie intonacji w języku mówionym
  • Intonacja pytań i poleceń
 • Elementy wpływu społecznego
  • Konformizm, niedostępność, konsekwencja, podobieństwa, reguła autorytetu
  • Siła dialogu
  • Efekty: przerwy i efekt śpiocha
 • Praca zespołowa nad projektem

Formuła szkolenia

 • Warsztat połączony z interaktywnymi wykładami
 • Ćwiczenia indywidulane i grupowe
 • Analizy przypadków
 • Pokazy filmów
 • Praca nad projektem

Masz pytania?
Zadzwoń tel. (+48) 533 305 533 lub napisz

CENNIK SZKOLEŃ:

NAZWA SZKOLENIA CENA ZA OSOBĘ CENA ZA GRUPĘ 8-16 OSÓB ILOŚĆ DNI/GODZ.
Asertywność w kontaktach zawodowych 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Etykieta biznesu 320,00 zł 2 900,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Integracja zespołu * Wycena indywidualna Wycena indywidualna 2 lub 3 dni (16-24 godz.)
Język w sprzedaży i negocjacjach 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Metody wywierania wpływu 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Narzędzia sprawnego myślenia * 520,00 zł 7 400,00 zł 2 dni - 16 godz.
Nieinwazyjna analiza osobowości 320,00 zł 3 500,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Praca w zespole 520,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
Prezentacja handlowa 700,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Profesjonalna obsługa klienta 490,00 zł 6 000,00 zł 2 dni - 16 godz.
Rozmowa handlowa 700,00 zł 6 000,00 zł 2 dni - 16 godz.
Sprzedaż perswazyjna 490,00 zł 9 800,00 zł 2 dni - 16 godz.
Szkolenia z negocjacji 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Sztuka profesjonalnej prezentacji 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Techniki szybkiego czytania * Wycena indywidualna Wycena indywidualna Indywidualnie
Telemarketing 320,00 zł 3 500,00 zł 1 dzień - 8 godz.
Trening kreatywności Wycena indywidualna Wycena indywidualna 1 lub 2 dni  (8  lub 16 godz.)
Trening lidera 490,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
US-English presentation workshop 960,00 zł 9 800,00 zł 2 dni - 16 godz.
Warsztaty antystresowe 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Wystąpienia publiczne 490,00 zł 6 900,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zaawansowane techniki sprzedaży 930,00 zł 8 200,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zarządzanie przez wartości 520,00 zł 6 500,00 zł 2 dni - 16 godz.
Zarządzanie zespołem sprzedaży 620,00 zł 8 400,00 zł 2 dni - 16 godz.

* Cena zależy od ilości osób i dni. W przypadku zainteresowania zapraszamy do wysłania zapytania.

cennik szkoleń top training PDF

Informacja dla klientów: Każdy program szkolenia umieszczony na naszej stronie jest programem ramowym, który może być zmodyfikowany zgodnie z Państwa potrzebami.

W przypadku zainteresowania ofertą szkoleniową TOP TRAINING zapraszamy Państwa do skorzystania z poniższego formularza zapytania. W krótkim czasie przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Rodzaj szkolenia:

Informacje o szkoleniu (miejsce, termin, uwagi):

*** Przesyłając niniejsze pytanie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Masz pytania?
Zadzwoń tel. (+48) 533 305 533 lub napisz