toptraining.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesPraca

Umowa o pracę – charakterystyka i rodzaje

Umowa o pracę – charakterystyka i rodzaje

Umowa o pracę to jedna z najpopularniejszych form nawiązywania stosunku pracy. W treści umowy o pracę można znaleźć nie tylko szczegółowy opis przysługujących zatrudnionemu praw, ale także wyszczególnienie wszystkich zadań i obowiązków wykonywanych na danym stanowisku.

Czym jest i co zawiera umowa o pracę?

Umowa o pracę opiera się na złożeniu zgodnych i nieprzymuszonych oświadczeń obydwu stron kontraktu, a jej zapisy regulują między innymi wymiar czasu pracy i zakres obowiązków zatrudnionej osoby oraz zobowiązanie pracodawcy do przestrzegania praw pracownika oraz terminowej wypłaty ustalonego wynagrodzenia.

Warto pamiętać o tym, że w każdej umowie o pracę powinny znaleźć się między innymi elementy takie jak dokładny opis stanowiska pracy, wraz z wyszczególnieniem dodatkowych obowiązków, miejsce wykonywania pracy czy okres trwania umowy. Na umowie nie powinno zabraknąć także daty oraz podpisów obydwu stron. W kontrakcie pracowniczym powinny znaleźć się także dokładne informacje dotyczące warunków wypowiedzenia umowy, a także dane dotyczące urlopu i dodatkowych benefitów.

Umowa o pracę – najpopularniejsze rodzaje

Wśród umów o pracę można wyróżnić kilka rodzajów, które różnią się między innymi warunkami oraz okresem obowiązywania. Jedną z umów, która gwarantuje największą stabilność jest umowa na czas nieokreślony. Pracownik podpisujący umowę na czas nieokreślony może liczyć na większą stabilność i płynność zatrudnienia, z kolei pracodawca oferujące umowę tego typu nie musi martwić się o nagłe i niespodziewane braki w personelu.

Oprócz umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy są zatrudniani także w oparciu o umowy terminowe, do których można zaliczyć między innymi umowę na okres próbny czy umowę na czas określony. Ten rodzaj kontraktu podaje dokładną datę zakończenia współpracy – w umowie terminowej bardzo często widnieje zapis dotyczący możliwości jej ponownego przedłużenia.

Rozwiązanie umowy o pracę – rodzaje

Rodzaj rozwiązania umowy o pracę będzie zależał od wielu różnych czynników – na wybór konkretnej formy zakończenia umowy będzie mieć wpływ między innymi rodzaj kontraktu oraz staż pracy.

Umowa o pracę może zostać zakończona między innymi na mocy porozumienia stron, a także poprzez oświadczenie jednej ze stron – w przypadku wypowiedzenia umowy koniecznym będzie zachowanie ustalonego okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy może nastąpić również na skutek jej wygaśnięcia, a także jako wynik zwolnienia dyscyplinarnego. Umowa o pracę może zakończyć się również w momencie wykonania zleconego zadania.

Udostępnij