toptraining.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesPraca

W jakich dziedzinach może pracować i ile zarabia psycholog biznesu?

W jakich dziedzinach może pracować i ile zarabia psycholog biznesu?

Psychologia biznesu to dyscyplina naukowa łącząca dziedziny biznesu i psychologii. Zazwyczaj zajmuje się doświadczeniami i zachowaniami ludzi (pracowników, menedżerów, konsumentów) w różnych kontekstach ekonomicznych. Psychologowie biznesu badają wzorce zachowań określonych grup ludzi w określonej organizacji gospodarczej. Po przeanalizowaniu ich zachowań często opracowują nowe koncepcje.

Szerokie pole zawodowe i zarobki

Oprócz dyscypliny naukowej psychologia biznesu opisuje bardzo szeroką dziedzinę zawodową. Psychologowie biznesu pracują m.in. jako konsultanci zarządzania, coachowie, badacze rynku czy specjaliści HR. Kursy przygotowujące do pracy jako psycholog biznesu są tak różnorodne, jak dziedzina zawodowa. Istnieją odrębne kursy z psychologii biznesu oraz studia licencjackie i magisterskie, które umożliwiają specjalizację z psychologii biznesu.
Ile zarabia psycholog biznesu, zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest dziedzina, którą się zajmuje.

Przykładowe dziedziny zawodowe dla psychologów biznesu

Psychologowie biznesu mają przed sobą różne ścieżki kariery. Można je podzielić na następujące grupy: psychologia pracy, psychologia personelu, psychologia organizacji, szkolenia/coaching, doradztwo w zakresie zarządzania oraz badania rynku i opinii.

Psycholog pracy zajmuje się tym, jak można poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w firmie i opracowuje odpowiednie koncepcje. Psycholog personalny wspiera firmę w znalezieniu odpowiednich specjalistów. Psycholog organizacji zajmuje się kwestią optymalizacji komunikacji w firmie. Jeśli chodzi o pokazanie bezrobotnym nowych perspektyw, potrzebny jest trener. Konsultant ds. zarządzania zastanawia się, jak można uniknąć wysokiego poziomu zwolnień chorobowych, a badacz rynku próbuje dowiedzieć się, jak grupa konsumentów reaguje na nowy produkt.

Obszary zastosowań psychologii biznesu są bardzo zróżnicowane. Często poruszają się między biegunami tego, co jest pożądane, a co jest ekonomicznie wykonalne. Psychologowie biznesu często pracują jako freelancerzy.

Planowanie ścieżki zawodowej

Osoby zainteresowane pracą jako psycholog biznesu powinny dobrze zaplanować wybór studiów. Warto określić, co jest przedmiotem zainteresowania — badania rynku, kadry, czy doradztwo w zakresie zarządzania. Od tego zależy wybór głównego przedmiotu studiów oraz wybór przedmiotów drugorzędnych.
Osoby dążące do pracy w dziale kadr mogą wziąć udział w modułach z prawa pracy, podczas gdy przyszli trenerzy powinni mieć przeszkolenie pedagogiczne.

Udostępnij