toptraining.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Marketing

Co daje tytuł technika administracji?

Co daje tytuł technika administracji?

Jak powszechnie wiadomo, w Polsce funkcjonuje znaczna liczba urzędów, a równocześnie stale powstają nowe, co jest rezultatem narastającej biurokratyzacji oraz licznych projektów i funduszy europejskich. W związku z tym można przypuszczać, że zapotrzebowanie na pracowników urzędów będzie utrzymywać się na stałym poziomie. Dodatkowo notuje się ciągłe otwieranie swoich oddziałów przez firmy zagraniczne, co stwarza możliwość znalezienia zatrudnienia dla specjalistów ds. administracji. Jak zdobyć tytuł technika administracji i co właściwie on daje?

Technik administracji – czym się zajmuje?

Pisanie umów? Żaden kłopot. Opracowywanie regulaminów? To sama przyjemność. Tworzenie instrukcji, porozumień czy decyzji? Czysta satysfakcja. Taki specjalista jest niezwykle istotny praktycznie w każdej firmie, a zwłaszcza w instytucjach publicznych.

To on ma na swojej odpowiedzialności interpretację subtelności prawnych, które wpływają na efektywne funkcjonowanie i płynność przepływu dokumentacji. Ponadto technik administracji przeprowadza analizy ekonomiczne, posługując się różnorodnymi wskaźnikami. Z łatwością rozumie dokumentację księgową i finansową. To prawdziwy multitasker – zorientowany w każdej dziedzinie.

Jakie umiejętności ma technik administracji?

Zarządzanie administracyjne to obecnie nie tylko obsługa tradycyjnych dokumentów papierowych. W dzisiejszych firmach korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna opiera się na systemach komputerowych. Zastąpienie klasycznych faksów skanerami oraz rosnąca popularność podpisów elektronicznych stanowią ulgę dla entuzjastów nowoczesnych technologii.

Nie ważne, czy komunikacja odbywa się na papierze, czy za pomocą programu typu Outlook, technik administracji musi bezbłędnie posługiwać się zasadami poprawnej polszczyzny (a w niektórych przypadkach także językiem angielskim lub innym językiem obcym).

Gdzie można pracować z tytułem technika administracji?

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz w administracji rządowej i samorządowej mają otwarte możliwości zatrudnienia. Innym kierunkiem są fundacje i organizacje społeczne, gdzie praca opiera się głównie na projektach, w tym tych finansowanych ze środków unijnych, co oznacza konieczność obsługi dużej ilości dokumentów.

Technik administracji jest również potrzebny w prywatnych firmach. Istnieje także opcja samozatrudnienia jako freelancer, zwłaszcza jako wirtualna asystentka, co jest obecnie bardzo popularne. Jest to również elastyczna forma pracy, która pozwala na współpracę z różnymi firmami, zwiększając szanse na zdobycie zleceń.

Jak zostać technikiem administracji?

Aby zdobyć kwalifikacje w zawodzie technika administracji, konieczne jest ukończenie dwuletniej szkoły policealnej, gdzie zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Proces edukacyjny kończy się egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym w ramach tej szkoły. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje się tytuł technika administracji oraz uzyskuje się kwalifikacje zawodowe.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij